Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 >

legt. Ook zal het den pasfagieren , zoo dra fcesperfoonen op den wagen plaats bekomen hebben, vryftaan, een By-wagen te doen aanleggen, mits een perfoon voor drie , en twee perfoonen voor vier belle plaatzen betalende , in welk geval egter de vragt der vervolgens aankomende pasfagieren zal verftrekken in mindering van dat gene, het welk een ieder boven de gewone vragt zyner zitplaats als voorfz. betaald heeft.

IV.

By het aantekenen van ieder Zitplaats , welke voor het afryden der Wagen befproken word , zal by de overgave van het Lootje met het Nummer van de befproke Plaats, betaald worden de halve Vragt dewelke den Voerman, wanneer een Pasfagier zyn befproken Plaats niet inogt komen bezitten , ten zynen privativen voordeele zal mogen behouden; zullende daar en boven voor het aantekenen van iedere Zitplaats, invoegen voorfz: befproken , te Utrecht betaald worden twee Huivers , aan den Commisfaris van dit Veer, dog zal zulks by provifie te Deventer niet gevordert worden ; Boven de Vragt en aanteken-gelden zal ieder Pasfagier , als van ouds , aan den Collecteur van het Pasfagegeld te Utrecht betalen zes ftuivers , en te Deventer twee Huivers aan den daar toe beregtigden, boven en beA 3 hal-

Sluiten