Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, ten waare dezelve door haare grootte, naait den Voerman moetende geplaatlr. worden, tcffens een Zir-plaats beflaan , wanneer daar voor zal betaald worden - - - ƒ 3 - o - o

Dog indien dezelve in zig bevatten Koopmansgoederen toebehorende aan Kooplieden te Utrecht of te Deventer wonende , zal als dan drie Huivers van iedere gulden gekort, en alzo mindere Vragt betaald worden.

Voorts van een Brief - ƒ o - 3 - o Van een Brief met een klein Pakje, geen pond wegende - o - 5-0

— een dito met een Pakje nog.

geen 2 pond wegende - o - 6-0

— een dito met een Pakje nog

geen 3 pond wegende - o - 8-0

— gereed Geld, met of zonder

Brief, van vyftig Guldens en daar onder - - -0-5-0 ■ — 50 Guld: tot 100 Gl: incluis - o - 6-0

— boven de 100 Gl: tot 1000

incluis, van ieder honderd

Guldens - - -0-6-0

— ieder 100 Gulds: boven de

1000 Gl: tot 2000 Gl: incluis - O - 5-0

— ieder 100 Guld: boven de

2000 Guldens - - - 0- 4- 0

Van

Sluiten