Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 14 )

Van boven 6 Kreeften, voor ieder nog - - - -o-i-o

— een gerookte Zalm - - 0-18-0

— een dito halve - - ƒ o - 10 - o

— een Wilt varken - - 1 - 16 - o

— een dito kleiner - -1-4-0

— een Hert of Rhee - - 1 - io - o

— een Ryglyf in Papier gepakt

de grootfte zoorc - -0-8-0

— een dito kleiner zoort - -0-6-0

— Papierendoofen, groote zoort - o - 8-0

— dito, kleiner zoort - -0-6-0

Zullende van andere , hier vooren niet gefpecificeerde goederen , worden betaalt naar rato. En boven dien moeten van alle goederen , die door Utrecht of Deventer , naar elders worden verzonden , betaald worden het aantekengeld voor de Commisfarisfen der refpeélive Vheeren; als mede de Pasfeer- of Vrybrief-jes, indien dezelve .goederen den Impolt onderhevig zyn.

XVII.

Den Commisfaris van dit Wagen-vheer te Utrecht, en den Pofthöuder of deszelf Gefubftitueerden van dit Vheer te Deventer, zullen exactelyk, in een daar toe aan te leggen Boek, moeten tekenen alle Pakken , Brieven , en wel alles

Sluiten