Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 15 )

les wat haar om aan te tekenen verzogd word ; zullende de Pollhouder te Deventer of deszelfs Gefubflitueerde provifioneel , en zo lange hem of een aan te Hellen Commisfaris , niet meer door de Heeren Regeerders der Stad Deventer worde toegelegt , genieten voor het aantekenen eene Huiver van ieder Pak of Zak geld of Goed, 't zy groot of klein f en zullen meerder Pakken als een , by een Addres gehoorende , voor een Pak gerekend worden , alles onverkortet het geen den Commisfaris van dit Vheer te Utrecht conform zyne Inflructie voor Aantekengeld als anders , is toegelegt.

XVIII.

Voorts zal den Commisfares en den Poflhouder voorfz: verpligt zyn , van alle andere goederen , zo met deze Wisfel-wagen vervoerd worden , een dubbelde Lyfl te formeeren , en te tekenen ; waar van den Voerman 'er een mede nemen zal ter overgave aan den tegenkomenden Voerman , ten fine van afrekening ; en het dubbeld daar van onder hen houden moeten y zonder dezelve of ter goeder of ter kwaader trouw , zig quyt te maken.

XIX,

Sluiten