Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

Het voornaam onderfcheid beftaat daarin, dat hier aardappelen bykomcn, en dat de onkosten gevolglyk minder zyn.

Daar is maar de helft grutte, de helft erwten, en 95 ÉB water minder, alle welke , zo vaste als vloei* baare doffe, door de aardappelen vervangen wordt.

De aardappelen moeten geheel tot moes kooken , gelyk als de verdere beftanddeelen.

Veel afwisleling voor de finaak brengen zy niet te wccge, en deeze is 'er ook geheel niet mede bedoeld. Men wil Hechts een middel aan de hand geeven, om de zelfde foep nog beter koop gereed te maaken, in de jaarstyden, daar de aardappelen overvloedig voorhanden zyn.

Maar andere middelen zyn'er genoeg, omdefmaak te veranderen, opdat deeze voedfaame, gezondefpys meer dan ééns in de week moge kunnen genuttigd worden.

Schoon de grutte het voornaam beftanddeel ter vqedingen verzadiging uitlevert, en de fma?k eigentlyk maar aan dezelve behoort toegevoegd te worden; doormiddel van allerhande hier na volgend toekruid, zo is 'er egter ook daarin eenige afwisfeling te brengen , met in de plaats van dezelve gawtenmeel te gebruiken, zo als het van de moolen komt. Men zal ?er zelfs onkosten op uitwinnen. Alleenlyk lette men wel op de toebereiding, welke nooit te langduurig noch te zagt zyn kan. ■

Dan de kragtige wyze, om deeze foep , door toekruid, telkens eene andere finaak te bezorgen , is'er fterk gezouten en gerookt vleesch by ce voegen. Hiervan heeft men weinig noodig, wanneer het ge^ heel niet onder het voedzel mede berekend, maar enkel en alleen als toekruid voor de finaak, en opwekking A 4 der

Sluiten