Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 >

der eetlust, aangemerkt wordt. Ten dien einde neeroe men, op onderfcheiden dagen, fpek, gezouten varkensvleesch, gezouten rundvleesch, gerookt vleesch . fnyde het in zeer kleine dobbelfteentjes, nietgrooter dan een erwt, en ftrooie het over de fchotels by het gefneeden brood. De foep is eenepap, zeergefchikt om allerhande fmaaken. aanteneemen, en zal terwyl zy telkens hetzelfde gezonde voedzel voor de maag J>lyft, geduurig onder een andere gedaante het zintuig van de fmaak ftrselen. Gebruikt men fpek, zo zal men best doen, het brood in dobbelfteentjes gefneeden daarin te braaden, hetwelk Hechts een weinig moeite kost, en wonder wel aan het gemelde oogmerk voldoet. De onderfcheiden foorten vleesch kan men ook, ter meerder afwisfeling, in'roggemeel, zo alsde rozynen in de bekende koek opden ketel,bakken, en als balletjes in de foep doen. In deeze balletjes kan men zelfs kleingefneeden haring doen, jazelfs een andermaal geraspte zeer fterke kaas; alles Hechts, om de fmaak te prikkelen en dezelfde fpys te veraanganamen door verandering.

Nog ruimer veld opent zich, als men zynetoevlugt neemen wiltotuijen, look, enz. Of als mende waare kruiden» al was het peper alleen, te b^at neemt.

Dan 'er is genoeg gezegd, om te doen zien, dat indien de fpys zelve bevonden wordt goedkoop tezyn, gelyk zy zeker gezond en voedzaam is, menrykelyk middelen vinden zal, om zeveelmaals, zonder tegen* zin, aan de armen op te disfchen.

Te Leipzig heeft men, zedert het voorjaar 1797, het voorbeeld van Munchen gevolgd, en in de nieuwspapieren bekend gemaakt, dat de volgende foep gemeenlyk tot een middagmaal verftrekt van drie hon. derd menfclien.

No.

Sluiten