Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

No. 3.

ffl Loot.

Grutte . . • 17-201Erweten . . • 16 - *3Aardappelen ', • 57 - l8• Schy ven van hard Roggebrood . . . 17 - 13Zout - • . 4 ~ 30lFlaauwe Azyn . 11 - fla|. Water . . . 245 - 2,31.

37i " *4

Men zal aanftonds gewaar worden, dat, gelyk 300 een vierde van 1300 is, zo ook hier het gewigt van elke hoeveelheid een jvïerde is van het bovengegerneld recept N°. &

De ftelier van deeze aankondiging, onder wiens opzigt inzonderheid verfcheiden Godshuizen te Leipzig ftaan, dringt voornaamlyk aan op zeer zagt kooken, en geduurig omroeren niet een houten lepel, opdat alle de beftanddeelen tot moes kooken.

Te Hamburg is men niet nalaatig gebleeven, ovri deeze Spys onder de Armen in te voeren, en het laatst bericht van het Armbeftuur aldaar geeft 'er twee recepten van op;

Het

Sluiten