Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C to >

tiet ééne is voor zeventig monden.

Hf Loot.

Water . . . 100 - —

Aardappelen . ■• . 24 - —- '

Grutte . . . 7 - —

Erweten . . 7 - ~

Brood . . . 7 - —

Vleesch . . . a - —

'Bierazyn » . . 5 - —

Zout . * . 1 - —

i53 ~

Het tweede is voor een Huisgezin Van zeveri

monden.

ffi Loot;

Water . . 10 - —

Aardappelen . . a - 10

Grutte . . —■ - 22

Brood, zo hard mogelyk «— - as Graauwe, of GroeneErwten,

of witte Boonen . — - 22 Varkensvleesch in zeer kleine dobbelfteentjes gehakt —< - 8 Zout . . . — - 6 Bierazyn . . — - ió

15 - 10 .

V Hoe

Sluiten