Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

dan men eertyds heeft gemeend, en of eene betere voorbereiding van hetzelve, ter ontbinding in het ligchaam, niet dezelfde goede uitwerking zoude kunnen hebben , als de mest op den groei der planten heeft.

Deeze gisfing wordt tot een hooger trap van waarfchynlykheid opgevoerd, als men het voeren van het vee op de Hal gade flaat, zo als het federt twintig jaaren ingevoerd is,' in onderfcheiden dee» len van Zwjtzerland, Duitschlacd en Engeland» Het zy uit gebrek aan goede wylanden , of ten einde des te meer Bouwland te gebruiken, houdt men 'er het vee Winters en Zomers opftal, waar het voedfel aangebragt wordt. Dan, in de plaat» van raauwe kruiden en zuiver koud water, bereidt men veel al voor hetzelve een kookfel, en bevindt zich zoo wel daar by, door den welftand van het vee, en de meerdere melk, die het geeft, dat men geen kosten fpaart, en de keuken zo wel voor de beesten, als voor het huisgezin, wordt befteld. Hier dient het water niet flechts voor den dorst , maar is gemengd met vaste ftoffen, en beiden zyn door het vuur meer bekwaam gemaakt, dan zy afzonderlyk waren, om het vee kragt en voedfel toe te dienen. Het is zeker dat wat ook een vermogend landheer uit liefhebbery onderneeme, de boer geen onkosten maakt, zonder een vast vooruitzigt op voordeel, en dat hy nieuwe uitvindingen zelfs laat aanneemt, en lang nadat 'er A 4 het

Sluiten