Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( s- )

het nut overtuigend van gebleeken is* Het is ook de boer alleen, van wien wy thansfprecken, en die zo veel tyd en onkosten aan dit voer be. fteedt, gelyk opmerkende reizigers in de genoemde landen kunnen getuigen, zo dat hunne handel, wyze eene voldoende proefheeming in deezen oplevert.-

rMo-tsvid rvjta és .fereo^qo ht^%lnvrb'l

Befchouwt men de mesting van het vee hier te lande uit hetzelfde oogpunt, zo zal men,uit de faamenftelling en toebereiding van het voer tea dien einde, nieuwe bewyzen kunnen inzamelen van de medewerking des'waters tot onderhoud en groei van het dierlyk geftel. Men zal ook bevin» den, dat in deeze laatfte kookfels graanen en aardappelen de voornaamfte vaste ftoffe zyn, gelyk in de eerst gemelden, ter ftal voering, ook deeze zelfde vrugten het meest gebruikt worden. Zo algemeen fehynt men uit de ondervinding geleerd te heb» ben , dat meelagtige ftóffcn de grootfte hoeveelheid waters verdikken en tot een gezond voedfel bekwaam maaken. Dan onder alle dezelven munt de. garst uit, gelyk uit menigvuldige proefneemingen k gebleeken, en weshalven dezelve ook de grondflag is van alle brouwfelen. De beginfelen van de teering worden tegengewerkt door het gebruik van grutte, waarby, hetgeen hier zeer opmerkelyk is, vooral aanbevolen wordt, om dezelve lang en zagtjes te laaten kooken , en dus de wederkeerigc werking van gatst en water, op

el.

Sluiten