Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

: • c io )

AAN MILDDAADIGEN.

Het is, voor de Armen, om het even, of voedfel en kragt uit de eéne of andere Hof voordfpruite ; maar niet, of zy goed en kragtig voedfel genieten, of niet. De vermogende, van wien zy onderftand mogen verwagten . kan ze niet allen helpen, en de zuinigfte wyze, om het te doen , is hem daarom liefst, dewyl hy op dezelve het meest mogelyk getal Armen, naar zyne midde» len, onderfteunen kan. Nu hebben wy, in het tweede ftukje, een werk aangepreezen, welk niet alleen de middelen opgeeft, om eene tot nog toé onbekende zuinigheid te betrachten in het voedfel , maar ook in het fiooken, dekken en kleeden , en welk teffens opgevuld is met aanwyzingen, om de Armen aan het werk te brengen. Maar het is nog onvertaald, en het is ook nog niet ééns zo overvloedig voorhanden, in de nederlandfche Boekwinkels, het zy in het Engelsch, Hoogduitsch, of Fransch, dat kundigen in die taaien het aanftonds overal zouden kunnen krygen. De vertaaling zal ook tyd vereifchen, omdat 'er veelgeleerdheid in voorkomt, en dat niet elk Vertaaler de Natuur- Bouw- en Scheikunde magtig is. Maar het is te wenfehen, en van een verlicht publykte verwagten, dat de tyd ééns eene goede vertaaling , mogelyk wel met goede aanmerkingen verrykt, aanbrengen zal. Inmiddels zullen wy cenige gedachten vooraf zenden, over de toepas-

fing

Sluiten