Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( M )

fing van zo tuttige denkbeelden op den ftaat de Armen in ons Vaderland.

Onder ons zyn de menigvuldige Armen in on. derfcheiden Genootfchappen verdeeld, ieder Kerk heeft de haaren, en die tot geen Kerk, als ledemaaten, behooren, worden van de Gemeente onderhouden. Veelen nog ontvangen hulp van enkele menfehen, of by infehryving. Deeze onderfcheiden Beftuuren kunnen allen op dezelfde grondflagen medewerken , offchoon op onderfcheiden wyzen , tot één en hetzelfde einde , eri hunne Armen aan onderhoud en werk helpen. Ten einde dit duidelyk voor te draagen, neemen wy de Diakonyen tot een voorbeeld, welken reeds de gewoonte hebben, om Armen in zekere huizen te befteeden. In zodaanig Huis kan een keuken aangelegd worden , naar de Rumfordfche wyze, die uit het gemelde werk te leeren is. Voor groote Godshuizen zou het wel de kosten waard zyn, eenen metfelaar naar Hamburg , Leipzig , of Munchen te zenden, om de theorie en praktyk tevens te onderzoeken, de gevolgen waarteneemen, en eene zo nuttige uitvinding onder ons over te brengen. Maar een gewoon beftedelingshuis zou zich aanftonds met een minderen trap van volmaaktheid kunnen vergenoegen. De uitdeelingen zouden vervolgens beflaan in briefjens, of lootjes, op welken bepaalde porden zouden afgegeven worden, van zodanige kost, als eiken dag

zon

Sluiten