Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 12 )

zou gefchafc worden. De verdere vertrekken, geftookt zynde op de nieuwe en min kostbaare wy. ze, zouden dienen voor de Armen, die 'er den dag zouden willen doorbrengen , zelfs met kinderen, doch niet ledig, maar werk aanneemende , waarvoor zy de betaaling zouden ontvangen, naar waarde, en onder de geringe korting van de waarde der gebruikte fpys en brandfioffen. De bediening van het geheele huis, zo om te kooken, als tc ftooken, zou mede gefchieden door Armen , en het zou niet onmogelyk zyn, onder hun ge» tal zelfs eenen Opziener te vinden, ten einde goede orde te onderhouden.

Het is .zeker, dat Diakonen, gewend om met de Armen om te gaan , hier aanftonds gewigtige bedenkingen zullen opperen , ten einde de moeilykheid van zodanige Inrichting aan te toon en. Deeze moeilykheid kan..men niet ontkennen, doch de vraag is, of zy onoverkomelyk zy, en of het de moeite loone, eene proef te neemen in ons land , terwyï dezelve gelukt is in andere landen. Lang over het heilzaam einde uit te wyden, zoude overtollig zyn , want dit trekt niemand in twyfel maar de zwaarigheden in de uitvoering moeten onderzocht worden. Nu gelieve men ééns de voornaamfte zwaarigheden, zo niet allen, te overweegen,|en dan zich zei ven te vraagen ,of de gewoonte, de denkwyze, de vooröordeelen, de moede* oosheid der Armen, met één woord, hunne ze

de

Sluiten