Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IETS

VOOR DE

ARMEN.

VYFDE STUKJE.

Ik lees in een van onze Couranten, onder 's Hage^ den 2den Deeember, het volgende:

„ In den nypenden nood der behoeftige Volks- ■ clasfe, welke de toeneemende duurte der levensmiddelen , en de aannaderende Winter nog dreigt te zullen verzwaaren , hebben eenige edelmoedige menfchenvrienden , zo hier als op andere plaatfen, begonnen , om, op voorbeeld van andere Landen, Intekeningen en Etablisfementen te openen , ten einde aan de behoeftigen, of voor niet, of voor eenen zeer geringen prys, het noodig voedzel te verfchaffen."

Myne aandagt is daar by gevallen op het verfchaffen van het noodig voedfel, of voor niet, of

voor eenen zeer geringen r-rys. Het

komt my voor, dat een naauwkeurige bepaaling en onderfcheiding, hier van het uiterfte gewigt is.

Sommige Armen zyn door Ziekte, Ouderdom of jonkheid, buiten ftaat om te werken, en verdienen onderftand om niet; anderen zyn gedeeltelyk onbekwaam tot werken, en verdienen een gedee'ltelyken ©nderftand; anderen kunnen werken, maar hun werk A brengt,

Sluiten