Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

Het minst kostbaare is egter nog zeer kostbaar uitgevallen, waar van ik eenige redenen benvD maar op verre na niet allen, weshalven ik het óórdeel daaromtrent overlaat aan den leczer, wien ik van alle de by zonderheden onderrigten zal

De Graaf van Rumford heeft in Londen, geert anderhalfjaar geleeden, zyn Oventje met'ie volgende kosten opgezet.

S. D.

114 Steenen* 3 S. het hónderd — 5 • 4 3 tobben Cement, tot 4 D. — £" • _ 1 twaalfduims Tegel — _ - '• 4 Werkloon — — _ T '. q

De Rekening van den Yzerkoper Voor de Trommel — — s . 5

geheele Som 9 : 8~" Dat is, negen Schellingen en agt denieren En-cliché Munt, of, naar den tegenwoordigen Wisfelkoers , vyf Guldens Hollandsch. Stelt men dien koers op twaalf Guldens, zo is het nog maar vyf Guldens zestien Stuivers.

De kosten van myn Oventje, of Kacheltje, zyn de volgende. J

450 Goudfche, 55 roodeLeydfche Steenen * ê'* ^' P' 9 blaauwe Bakken, 12 blaauwe Tegels. 2^Ton Kalk — _ __ö V:I7._ Een vierkante Breemer Steen — 1:10:'Werkloon van een Metzelaar en een Opperman, drie dagen — — 7:1:-

"19: 8:-

Smits Rekening.

Een Trommel houdende gelyke maaten met de Engelfche, van vooren met een omgezetten rand, zwaar 14 Ég, 7 :14 -

Twee platte Legger Yzers boven het Oventje, en een half duims dito boven de opening. — — — 3:i3_ II: 7:_

geheele Som / 30;ïïju • . My

Sluiten