Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( " )

proefneeming weetende, dat de rook, hoe red warmte hy ook afgegeeven hebbe , nog gen0eï overhoudt, om dit tweede Oventje zo wtrm tl maaken, dat 'er fpys in warm bewaard, of de Kamer *er door verwarmd kan worden ejWte deeze Befchryving nu in ééns op de Plaat-

i?i SIV ,en- zy-n over het Seheel ^at gaan, zatgemaklyk inzien dat de lugt het Aschgat I Koud inkomt, onder het Rooster opryst om het vuur te voeden, gedeeltelyk in de hoedanigheid van zuivere warmte de vyf zyden van het Oventje indringt, en gedeeltelyk in de gedaante van rook oe buizen tot boven G. op- en verder den Schoor-

ven rni ™%rnP™.in™£ndiZe warmte zal derhalu X. ^en afneemen> by cCJi ff„jyXc hoeveelheid brandftoffen, naar maate 'er melr koude IuS in of warme lugt uitgelaaten wordt, en de Steen I* en, de Schuif G. dienen om dit naar goedvinden te regelen. b

Het Kacheltje is opgezet naar de tekening en onder het opzigt van Baas Dryfkogel, Meester Timmerman , die de Theorie van deezen bouw zeer wel gevat heeft.

Van de yzeren Pot of Ketel met een Dekfel en het Bakje, welken 'er by getekend zyn, zonder de smaat te betragten , zy het genoeg aan te merken . dat zyagter eikanderen over dwarsch inhetOventie kunnen ftaan. J _ 'Er is in de Dekfel een Stoomgaatje met een Klepje, 't welk door de Stoom opgeligt wordt.

De yzere Drievoetjes, waar het gebak op gezet wordt, zyn niet ééns afgetekend, om dat elk zig die verbeelden kan. *

Sluiten