Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOOPHANDEL te DÜljVËft

i n

MENSCHEN,

e n

ONSCHULDIGE PÈRSOONEN totSLAAVEN teMAAKEN,

betoogd

strijdig te zijn met de wetten van moses en ket evangelij

van Christus;

in e e n e

LEERREDE

over

EXODUS XXI. vers ió\

door

ABRAHAM BOOTH*

Dienaar van het Kvatigelij binnen Londen.

Ir zag aan alle de onderdrukkingen die onder DE zon geschieden; en zie, daar warbn DB TRAANEN der verdrukten, en DER geenen DIB geenen trooster HADDEN: EN aan de zijde hunNER verdrukkers was MAGT , zij DAAR en tegen HADDEN geenen VERTROOSTER.

s a l o m o n.

«F.DENK,DEllEMELHEEFTEENEWREEKENÜEROEDF. ; den ARMEN te SLAAN, IS HOOG VERRAAD tegen GOD.

c o w p e r.

Uit. het Engelsen vertaald, doof

MAKINUS van WERKHOVEN*

Te AMSTERDAM, bij

MARTINUS de BRUYNj

In de ffarmoesjïraat, het zesde huis van de H(chfttsg} Noordzijde.

Sluiten