Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEERREDE

OVER

EXODUS XXI. vers 16.

Zoo wie eenen mensch ft eelt, het zij dat hij dien verkocht heeft, of dat hij in zijne hand gevonden wordt 3 die zal zekerlijk gedood worden.

Onzen Almagögen Maaker aarïtebictden te vertrouwen op den Godlijken Verlosfer — en eene oprechte liefde te oefenen jegens alle menfchen; dit is, buiten allen twijfel, onze pligt, en onze gelukzaligheid, in den tegenwoordigen ftaat. Tot het eerfte zijn wij verbonden, als redelijke fchepfelen; tot het tweede worden wij door het Evangelij aangemoedigd, als verloorengaande zondaaren; en het laatfte zijn wij fchuldig, als gezellige wezens, omringd door meenigten van onze natuurgenooten. De bevoorA de-

Sluiten