Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Exodus XXL vs. 16. 3

voor den predikftoel, inzonderheid op den Dag des Heeren. Maar daar de oefening van zedelijke rechtvaardigheid, van goedwilligheid , en van menfchenliefde, door alle de grondbeginfelen der Evangelijwaarheid wordt aangedrongen; kan eene pooging, ter bevoordering van deeze deugdzaame gezindheden jegens onze ten uiterften verlaagde en onderdrukte medemenfchen , de Negers , niet anders dan zeer beftaanbaar geacht worden met de geboden der Godlijke Wet, de genade van het heerlijk Evangelij, en de plegtigheid van den openbaaren Godsdienst.

Het zal dienstig zijn, hier aantemerken, dat ik niet voorhebbe, mij tegen perfooneele flaavernij, als volftrekt, algemeen, en in anc muugelijke gevallen kwaad, te verzetten. Geenszins. Want iemand kan zoo zeer de wetten en rechten der maatfehappije lchenden, dat hij billijk zijne vrijheid verbeure, dat hij verdiene ter flaa-

vernije gedoemd te worden ter fiaavemije,

ïn eenen bepaalden en eigenlijken zin — ten einde een voorbeeld te zijn voor anderen, en, zoo veel hem moogelijk is , de beleediging , door het misbruik zijner vrijheid der maatfehappije aangedaan, te vergoeden. Indien men echter , ook in zulk een geval, zijn nagedacht, welk niet fchuldig ftaat aan gelijke misdaaden, in- flaavernij hield, zou men eene fchreeuwende A 2 ori*

Sluiten