Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Ex.odus XXI. vs. ió. $

tot dienstbaarheid 5 echter die koop en dit dienstbaarheid verzeld gingen met zulke bepaalingen , waar door dezelven wezenlijk verfchilden van den Slaavenhandel der Europeers, en deszelfs gevolgen; — Dat, vooronderfteld zijnde , dat God aan het volk van Israël had toegeftaan, koophandel te drijven in menfchen , en de Heidenen tot veel grooter trap van flaavei> Dij te brengen, dan Hij hun werkelijk toeftond; zulks echter geenszins het gedrag der Europeers omtrent de Afrikaanen zoude wettigen En eindelijk, Dat de Menfchenhandel der Europeers, en de flaavernij welke daar van het gevol* is, volftrekt inloopt tegen de voorfchriften van Jefus Christus, en tegen den ganlchen inhoud zijner leer.

EER s tl ijk. De wet, in ar,*™ Tekst, hoe Wel aan de oude Hebreeuwen, ah een ftaatkundig Ugchaam, voorgefihreeven , rust op eenen zedelijken grond.

Dat er , ten betooge van de waarheid deezer Helling, geen gröote omflag van bewijsredenen wordt vereischt, zal men met eene maatige oplettendheid bevroeden. Want fchoon de Godlijke wet die wij thands voor ons hebben, blijkbaar aan de Israëlieren gegeeven was , als een gedeelte van hun burgerlijk Staatsrecht, en dienen moest om hun gedrag jegens eikanderen A 3 te

Sluiten