Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oyer Exodtts XXI. vs. 16. p

van Afrika zich fchuldig maaken aan het koopen — niet van eenig eigendom van geringe waarde , maar — van onfchuldige meafchen 9 terwijl zij weeten , of althans met de hoogst moogelijke waarfchijnelijkheid kunnen gelooven, dat zij geftoolen zijn! Hoe beleedigend voor de zedelijke rechtvaardigheid, en hoe hoonendvoor het gezond verftand, dat die zelfde menfchen, die in Engeland openlijk zouden gegeesfeld , of misfchien naar de Botany Baai gevoerd worden, qm het heimlijk koopen van de waarde van vijf fchellingen aan goederen, die zij wisten dat geftoolen waren; vrijheid hebben, om openlijk geheele huisgezinnen van geftoolen onfchuldige Afrikaanen te koopen en te verkoopen, gansch ftiaffbloos, en zonder eenige verbiedende wet des Lands te overtreeden! Ais of rechtvaardigheid en dieverij flegts plaatslijke dingen waren, de eerfte haare achtbaarheid, en de laatfte haare fchandelijkheid verliezende, wanneer de vrijheid en de levens van onfchuldige Negers het voorwerp der Britfche gierigheid worden! Of, als ware het even beftaanbaar met het recht van bezondere perfooneu , en met de naatfiQnaale eer, jaarlijks een aantal fchepen uitterusteri, voorzien van kluisters, ketenen, en boeijen, voor laadingen van weerlooze mannen en vrouwen; als het voor de Groeïilandsvaarder^ A 5 'is,

Sluiten