Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?o LEERREDE

is, andere fchepen te takelen, tot het vangen en bergen van alles ,- wat aan de walvisfchen en robben van eenige waarde geoordeeld wordt! — Daar het dan blijkt, dat de wet van welke =wij fpreeken, op eenen zedelijken grondflag rust, zal ik voordgaan, om aantetoonen,

Ten tweeden, dat, offchoon God, in zeJtere gevallen, den Israelleren toeliet, hunne mede' 'menfchen te koopen tot dienstbaarheid ; echter die iioop en- dienstbaarheid verzeld gingen met zulke ''bepaalingen, waar door dezelven wezenlijk verfchildcn van den Slaavenhandel der Europeers, en deszelfs gevolgen.

Er waren twee gevallen , in welken een IsTaëlijt zelf, overecnkoomstig de Godlijke wet, tot eenen ftaat van rüpnsi-Twm-i-ici'd mugt verkocht worden. Deezen waren, dieverij, en onvermogen om te betaalen. Ten aanzien van het eerfte, luidt de Mofaïfche wet aldus: Wanneer iemand eenen os of klein vee ft eelt, en flagt het, of verkoopt het, die zal vijf runderen voor éénen ós wedergeeven, en vier fchaapen voor één klein vee. Indien een dief ...... niets heeft ^ zoo zal hij

'verkocht worden voor zijne dieverij Hier uit blijkt, dat de wetten , onder dë Hebreeuwen, de perfooneele vrijheid zoo zeer ontzagen,,

' (è) Exod. XXII: 1-3.

Sluiten