Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oSek. Exodus XXL vs. 16. Tg

derom: Als iemand eenige ziele des men* Jcfien zal verflaagen hebben; hij zal zekerlijk get

dood worden. Eenerlei recht zult gij hebben,

zoo zal de vreemdling zijn als de inbosre" ling ; want ik ben de HE ER uw God (i > Welk een hemelsbreed verfchil tusfchen deeze wetten, en die der Britfche Volkplantingen, aangaande de behandeling der flaaven!

Er is groote reden om te befluiten , dat dé Godlijke toelaating , van welke wij fpreeken , bepaald was tot het overfchot dier Naatfijen van Kanaan , welker uitroeijing den Israëlijton was aanbevoolen. Tot dat befluit worden wij

geleid, door de volgende overweegingen: -

De GudiijkL- wo<-, 7nn qis wij reeds opmerkten, was verre, van den Israëlleren recht te geeven tot het bezoeken van verregelegen kusten , met oogmerk om menfchen te vangen of te koopen, het zij tot hun eigen gebruik, of om die aan andere Naatfijen te verhandelen , en dus den koophandel in menfchen tot eenen gevestigden tak van hun bedrijf te maaken; zoo als het, tot onze eeuwige fchande , indedaad met ons gelegen is. Neen; dit gedeelte der Godlijke wetten bepaalde de aandacht des Joodfchen volles

tol;

' (i) Lev. XXIV:i7, 22.

Sluiten