Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Exodus XXL vs. i5. «7

flacht der Kanaanijten, tot flaaven mogten gekocht worden. — Het blijkt niet, dat de Israëliërs door hunnen Hoogen Opperheer ge* rechtigd waren, om hunne wapenen te wenden ïn afgelegen landen, uitgezonderd, wanneer die landen de eerfte aanvallers waren. Hun last, om te overweldigen, te onder te brengen, of te verdelgen, was — zoo ik mij niet grootlijks vergisfe — bepaald tot de godlooze inwooneren van dat land, welk door eene Godlijke gifte, .uitdrukkelijk aan Abraham en zijn nakroost was toegeweezen. Zeer natuurlijk, derhalven, mag men befluiten, dat de wet, welke den nakoomelingen van Abraham vrijheid gaf, om menfchen uit de omgelegen Heidenen tot flaaven te koopen, in haare werking bepaald was tot het overfchot dier Kanaanijtifche Naatfijen. — De gefchiednis der Gibeonijten ftemt, zoo ik niet dwaale, volkomen met deeze befchouwing .der zaak overeen. Die Hevijten maakten een .gedeelte uit van die Kanaanijtifche Volken, welken God bevoolen had te onder te brengen, Ontroerd door het vooruitgezicht van hunnen naderenden ondergang , bedienden zij zich van eene list, en maakten een verbond met Israël, ,waar door zij hun leven behielden, en vrijheid Verkreegen om onder Jakobs Mammen te wooDeru Dan, ten bewijze van misnoegen over B hun

Sluiten