Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ast, LEERREDE

de flaavernij, gebouwd is, zijnde de Vernederende dienstbaarheid aan de te vooren gemelde bepaalingen onderworpen. — Thands gaa ik over, om aantetoonen,

In de deb.de plaats, Dat, vooronder field zijnde, dat God aan het volk van Israël had toegeflaan3 koophandel te drijven in menfchen, en de Heidenen tot veel grooter trap van flaavernij te brengen t dan Hij hun werkelijk toeflond, zulks echter geenszins het gedrag der Europeers omtrent de Afrikaa* nen zoude wettigen.

Ojn deeze ftelling optehelderen en te ftaaven, zullen de volgende bezonderheden welligt niet ondienstig zijn. — De Israëliërs, als een ftaatkundig ligchaam, waren het bezonder Volk van God , in onderfchckling van alle andere Naatfijen die toen op den aardbodem waren. Doch zoodaanig is het thands niet gelegen met eenig Volk. in de weereld. Zoolang de Mofaïfche Bedeeling ftand hield, werd dit zonderling en hoog voorrecht alleen genooten door de Jooden; maar toen de Christen Huishouding opgerecht was, nam dat voorrecht een einde. Geene andere Naatfij volgde hen ook op in die eer. Indien de Engelfchen, b. v., of de Nederlanders , of Franfchen , of Spanjaarden , op dat voorrecht aanfpraak wilden maaken, dan zouden zij verpligt zijn, de Godlijke handvest, bij welke

Sluiten