Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t6 LEERREDE

heden in de voorige zinfnede bijgebragt, overtuigend blijken, dat hun gedrag door de Mofaïfche wet veroordeeld wierd. Dit zou nog treffender blijken, indien ik voor u open wilde leggen de bedriegelijke listen , en de onrechtvaardige geweldenaarijen , welken doorgaands worden gepleegd , om de Afrikaanen in hun eigen land magtig te worden — de wreede manier, op welke zij in de fchepen, ter overvoering naar de West Indifche Eilanden , worden geftuuwd — de wijze waar op men hen , aldaar aangeland zijnde, als beesten te koop ftelt — de onmenschlijke affcheiding van broeders en zusters, ouders en kinderen, mannen en vrouwen van eikanderen, bij die fchandelijke gelegenheid —— en de wreedheid met ivcllw zij in het algemeen behandeld worden in de Suiker - Eilanden (p ). Want wierd dit alles in bezonderheden befchreeven, zoo als het voorkoomt in de verklaaringen van een aantal achtingwaardige getnigen; het zoude uwe ooren doen klinken — het zoude uwe gevoelige zielen treffen — het zoude uwe verontwaardiging opwekken tegen

eenen

(p) Zie An Abftract of the Evidence bef ore a Select Committee of the Houfe of Commons, relativa to the Slave Traic.

Sluiten