Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft8 LEERREDE

kennen , en het niet misbruiken of onteeren, iiefde tot God, en liefde tot den naasten. De Handel in menschen , daar tegen, is onrechtvaardig en wreed , is woest en barbaarsch. — Neemt dan dat gewaand recht zijnen oorfprong Uit de Godlijke wet, zoo als die aan de oude Israëliërs gegeeven is ? Maar die wetten , welken bezonderlijk tot de Godsregeering der Hebreeuwen behoorden , hebben lang uitgediend. En al waren die nog in volle kracht, de tegenwoordige Handel in menschen zou er geenszins door gewettigd worden. Wat aangaat dat gedeelte der Joodlche wetten , welk eigenlijk en in den naauwften zin zedelijk is, en welks verbindende kracht zich uitbreidt tot alle menfchen , in alle eeuwen ; dit verbiedt niets aan eenen Afrikaan, het geen in het gedrag van eenen Europeer recht zou weezen. Die wet weet even zoo weinig onderlcheid, tusfchen het verkoopen van eenen zwarten door eenen blankm , als van eenen blanken door eenen zwarten. In haar onpartijdig oordeel, en onder haare gebiedende magt, zijn Afrikaanen en Europeers, Heidenen en Christenen, even

gelijk. Moet dan het recht waar van wij

fpreeken, afgeleid worden uit het geen men de Natuurwet noemt ? Maar deeze is dezelfde in Afrika , als in Europa ; ze is alom dezelfde

wet,

Sluiten