Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3» LEERREDE

of tweehonderd fchepen uitrusten, en die zenden naar de havens van Londen, Bristol, of Liverpool — fchepen, gefchikt om menschen in te ftuuwen, en voorzien van eenen fchiïkbaarenden toeftel, om de opfluiting der Britten ten hoogften ellendig, zoo wel als volkomen zeker te maaken. Wanneer deeze koopvaardijvloot , tot den handel in menfchen beftemd, aanlandde, en er geene laadingen van mannen, vrouwen, en kinderen gereed waren; dan zouden de bevelhebbers van ijder fchip alle moogelijke listen te werk moogen {tellen, om eenen geest van begeerelijkheid en van wreedheid in onze Regeerders en medeonderdaanen te verwekken, tot dit einde, dat door eene gewapende magt, de vreedzaams inwooners van geheele dorpen mogten gefchaakt worden - dat in onze gerichtshoven, onfchuldige menfchen, ten voordeele der rechters, mogten fchuldig verklaard worden -— dat bezondere perfoonen elk dien zij konden, en dien zij verkoopbaar oordeelden, mogten opligten — dat, door alle deeze fchandelijke middelen, de fchepen , bij de wederkoomst van elk jaargetijde, met veertigduizend Britten mogten bevracht worden — en eindelijk, dat alle, die hunne jammerlijke gevangenis binnen fcheepsboord overleefden , op de eerfte plaats daar men menfchen verkoopt, ter markt

mog-

Sluiten