Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 LEERREDE

zen. — Zoo fnood en .misdaadig is de Slavenhandel en de Slaavernij, van welke wij fpreeken, dat, indien dezelve maar weinig jaaren geleeden onder de Britten ingevoerd, en flegts door vijf of zes kooplieden en planters geoefend ware; het gedrag der geenen die daar in deel hadden, algemeen verfoeid zoude geworden zijn _ zij zouden openlijk als eerlooze fchepfelen ten toon gefield, en alle vriendfchap en verkeering met hun, zou door alle braave lieden zorgvuldig gemijd zijn geworden. -- Ja, indien de menschen -handel, de flaavernij welke er op volgt, en de vloekwaardige fnoodheid van beiden, zoo kortlings ware opgekoomen , door zoo weinigen gedreeven ware , en de fchreeuwende ongerechtighpdpn <u© er mede verzeld gaan, zoo naakt voor elks oogen waren opengelegd, als thands gefchied is; er is reden om te denken, dat verfcheiden artijkelen van koophandel, door het zweet, de zugten, en traanen der arme Negers ons verfchaft, bij de Britten zouden befchouwd zijn geworden als geverwd met menfchenbloed. Zeide eens de Man naar Gods hart, bij zekere gelegenheid: Zou ik drinken het bloed der mannen, die heenen gegaan zijn met perijkel hunnes levens QsJ! het is waarfchij-

ne-

Sara. XXIII: 15-17.

Sluiten