Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 LEERREDE

vergelden; ligtlijk, haast lijk, zal ik uwe ver gel' ding op uwen kop wederbrengen — omdat gij de kinderen van Juda en de kinderen van Jerufalem verkocht hebt aan de kinderen der Grieken, opdat gij ze verre van hunne landpaalen mogt brengen. Ziet, ik zal ze opwekken, uit de plaats, waar heenen gij ze hebt verkocht; en ik zal uwe vergelding wederbrengen op uwen kop. En ik zal uwe zoonen en uwe docht er en verkoopen in de hand der kinderen van Juda, die ze ver koopen zullen aan die van Scheba, aan een verre gelegen volk; want de HEER heeft het gefprooken Zoodaanig was het raadsbefluit van Jehovah , tegen Tyrus en Sidon, het Liverpool en Bristol der vroegere eeuwen!

Misfchien zal iemand mij tegenwerpen: „ De „ perfooneele flaavernij, offchoon door de vvet,, ten van Griekenland en Rome begunstigd , „ en fchoon veel in gebruik , ten tijde der „ Apostelen, wordt nergens in het Nieuwe Tes„ tament uitdrukkelijk afgekeurd; wat meer is, „ de Christen flaaven worden vermaand , tot

„ ftille onderwerping aan hunne heeren.

Hier op zou men kunnen antwoorden : Even

zoo

(O Joel III: 4—8. Vergel. Ezech. XXVII. Openb, XVIII: 10—13.

Sluiten