Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Exodus XXI. vs. 16. 45

zoo weinig wordt het bloeddorstig Despntismus van Nero mtdrukkelijk afgekeurd; maar de leerlingen van Christus worden vermaand , om vreedzaam onder zijne heerfchappij te leeven. De oude fpelen der kampvechters , door de Romeinfche wetten goedgekeurd, waren ten uiterften bloedig en godloos; echter worden ze nergens door de Apostelen uitdrukkelijk veroordeeld. Onnoemelijk zijn de foorten van oneerlijkheid en dieverij, welken onder ons in zwang gaan, en welligt bij het volk in die tijden ook plaats hadden; doch men vindt die alle niet uitdrukkelijk in het Nieuwe Testament verbooden. Dan, daar alle die dingen eene fchending van onze zedelijke verpligting in zich behelzen; en daar ze alle onbertaaiibtiar zijn met onze verfchuldigde zorg voor het geluk van onzen evenmensen — zoo is het genoeg, dat ze door algemeene zedelijke grondbeginfelen, en door het gebieden van een tegengefteld gedrag , ingewikkeld en fterk verbooden zijn. Ijder mensch van gezond verfland, wiens geest niet door eigenbelang gezwenkt wordt, zal ligtlijk uit de algemeene grondregelen, geboden, en verboden van het Christendom, afleiden, dat een onfchuldig mensch te fteelen of opteligten, de fnoodfte dieverij is — dat men, door ziük een geftoolen mensch te koopen, de diefte goedkeurt en

recht-

Sluiten