Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na eene Inleiding, en korte Opening van joh XVIII: 36a. bevat de EtRSTE AFDEELING acht voormame Eigenfcha:t en en Kenmerken van Christus Koningrijk. De Éerw. booth toont, dat de Evangelij Kerk een Koningrijk is, dat niet is van deeze Waereld:

1.

ten aanzien van zijnen oorsprong. 2.

van de onderwerpen zijner rechtmaatice regeering.

3'

van de middelen tot deszelfs oprichting en uitbreiding.

4-

»an zijne wetten.

van uitwendigen luister.

jife " 6' —

VAN zijne voorrechten, rijkdommen en eer'

■ 7- 1

vam zijne uitgebreidheid en duuring j en

8.

om bat de evangelij-kerk het koningrijk der hemelen genoemd wordt.

De TWEEDE en LAATSTE AFDEELING leert de echte gevolgen deezer eigenschappen van christus koningrijk.

De uitvoering deezer belangrijke ftoffen is, gelijk die der overige Schriften van deezen wnardigen man, ongemeen duidlijk, overtuigend en zeer evangelisch.

De

Sluiten