Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

Engeland zo groot is, dat het onmogelijk wordt6 op den duur, te kunnen voorzien in 't betaalen der Interes/en; gemerkt men nu reeds gedwongen zou zijn j jaarlijks» tot die betaaling nieuwe fommens op te neemen; hebbende eerstgemelde zich wel bijzonder toegelegd, om het Minifterie te befchuldigen j dat het, zo ten opzichte der Negotiatien, als ten opzichte van het Fonds, tot afiosfng grfchikt, dé behoorelijke fpaarzaamheid niet betragt, maar ook daarin > zo wel als in de kosten van den Oorloge zeer fpilziek en verkwistend te werk gegaan zou zijn; terwijl de laatsrgemelde, Engeland voor/lelt, als op den oéver, eti zelfs in een poel van Banqueroet fpelen, zo zelfs, dat hij geen zwaarigheid maakt, Jleilig te beweer en, dat zijn oogmerk is te betooven „ uit al reeds bekende data ^ uit toevallen „ en fatk , welke 't Engelfche Fondzen - weezen „ alreeds openlijk doet zien, dat 't zelve niet houH den kan tot 't einde van Mr. Pitts keven, gefield „ dat Hij een ordinairen leeftijd hebbe; en hoe veel „ vroeger dit zou kunnen tnforten , laat ik aan „ anderen te yoorfpellen. (*)

En op eené andere plaats laat Hij zich dus hoeren: „ 't is om deeze reden, dat ik zeg, dat 't En*

„ gelscM

(*) ZÏe Paine's jbaatixg er pal, Bladz. 5.

*4

Sluiten