Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 10 )

Auckland zich in zijne opgayen en data bedrogeii heeft, immers dat de door hem opgegeeven Resfources niet toereikende zijn.

Dan, maar ook eerder niet, zal Morgan handtastelijk gemaakt hebkn het Bedriegclijke des Engelfchen Finantie-weezens, zo als Hij, althans op den Neder didtfchen Titel t beloofd heeft te zullen doen. Dan, en ook eerder niet, zal de Pro¬

fetie van Paijne vervuld worden —• eene Profetie, die reeds zo dikwijls, zonder het minjle gevolg, gedaan is, dat de vermaarde en doorkundige IIurne, hoe zeer mede een Nationaal Bankroet voorziende, het echter niet waagen dorst, het juiste tijdftip te bepaalen, zo als uit zijne eigene woorden, die wij Her laaien volgen, blijken kan.

Mm zon al ligt in het denkbeeld kunnen ko>, mm, om het Nationaal Bankroet als zeer nabij j, optegeeven, een halve E'iiw bil voorbeeld, indien „ niet de voorzeggingen onzer voorouderen verkeerd „ en tegen alle redelijke verwagting ongelukkig uit„ gevallen waren. Toen de Franfche Starrewichelaars „ jaarlijks den dood fan Hendrik den IVde voorfpeU „ düi , zcide die Koning boertende : die Snaakea

„ zullen het ten laatften wel eens raaden.

„ V/ij

Sluiten