Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zullen dus voorzichtiger zijn en liever geen „ tijd bepaalen enz. (*)."

Misfchien had Paine heter gedaan, hierin de voorzichtigheid van Hume te volgen; ja wij vinden ons verplicht, tot lof van den Nederlandfchen Uitgeever van Paine te zeggen, dat wij de eer van AuEteur te zijn van Twee Aanmerkingen, die de Vertaaler gemaakt heeft en die voorkomen op Bladzijde 9 en 20, v:m zoude fchatten bsven de eer, van het geheels Boekje van Paine gefchreeven te hebben; naardemaalr in die weinige regelen, meer doorzicht en fchranderheid gevonden worden, dan in het gantfche Werk van Paine, welks voornaame grondjlag en onderficlfóagj op welke Hij houdt, door die beide korte, doch alles afdoende, aanmerkingen als geheel en al harsfenfehimmig efgefchetst worden: fchoon wij, van den anderen kant, gaarne erkennen willen, dat hetzelvein anderen opzichte geenzins van verdienften ontbloot zij. Zo vindt men, bij voorbeeld, bij Paine: „ Goud s, en zilver zullen in verloop van tijden — een echt„ breuk maaken met de waardij van papier, want j, de gang van alle dergelijke fijsthema's fchijnt te j, weezen, dat 'ï papier m dm bsginne V bevel

„ voert, en goud en zilver op 'c einde." Deeze

jukte.

(*) Humï, Political Discourfes. Discours 8, note a

Sluiten