Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RËDENVOERING

VAN

LORD AUCKLAND,

Gedaan in het Parlement, over den toeftand der Finantien van Groot Brittannien. —

Ïk verfcheen heden , Mijlordb ! in dit Huis j ten volle bereid en toegerust, voor zo verre' namentlijk een lange beoeffening en ondervind ding, voorzien van een genoegzaamen voor^ raad van de benoodigde Bouwftoffen, niet zonder eenige moeite en vlijt bij een vergaderd, het in onderwerpen, weker behandeling ik mij voorgefteld had , brengen kan. — Ik verfcheen heden, Mijlords! in dit Huis,'met het bepaalde voorneemen , om in een uitvoerig en tej zaak doend onderzoek te treden, over de Kosten van den tegenvvoordigen Oorlog; over dö Nationaale Schulden; over de ïnkomlten en Resfources, die het Koningrijk van uroot Brittanniëii nog overig gebieeven zijn.

Billijker wijze mogt ik onderflellcn, dat dé fteenigte Stukken en Papieren, die Ü ter tafel A gé=

Sluiten