Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

„ plicht van het Parlement wordt, het Volk

door eene tijdige vernieuwing van deszelfs alou„ de veer-kragt en deegetijkheid te overtuigen, „ dat &c.

Ik wil niet twisten en kibbelen Mijlords over de aanmaaning tot eene tijdige vernieuwing uwer aloude veerkragt en deegetijkheid. De grootfie eerbied, die het gantfche Rijk zo billijk voor u gevoeld , ftelt u fchootvrij voor diergelijke inboezemingen. — Alleen zou het mij bijzonder fmerten , indien de Edele Marquis, die in zulk eene groote maate de gaaf van wel te fpreeken, bezit, in zijn weerwil vervoerd ware geworden tot het gebruiken eener uitdrukking, welke hij zelve , bij nader overleg , ik houde mij des verzeekerd, afkeuren moet.

Maar Mijlords ! met al mijn hart moet ik mij op 't kragtigst verzetten , tegen de overige uitdrukkingen , als gefchikt , om onder het oog van het Publicq, en dat wel zonder eenig bewijs of zonder eenig voorafgaand onderzoek, te brengen eene verklaaring van het Parlement, die ten hoogfte beleedigend voor ons zclven is; die het Nationaal Credit vermindert, en alle moed aan de Natie beneemt: terwijl dezelve onze Vijanden in hunne onderneemingen tegen ons zou flijven. Ik gevoel, dat het voor mij een heilige plicht is, om mij te verzetten,met al dien nadruk cnaldat verA 3 mo-

Sluiten