Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 14 )

in zijne Resfources, en genoodzaakt tot de ellen» digfte Hulpmiddelen toevlugt te neemen.

Vreemde Producten, in 1783 uitgevoerd, bedroegen . . o£ 4,332,000

Dito van 1795 . . — 10,743,000

Hier zien wij dus mede een aanwas van zes Millioenen Livres Sterlings. Ik fta gereedelijk toe,dat deeze aanwas gedeeltelijk toe te fchrijven is aan de vernietiging van den Koophandel onzer Vijanden, en aan de Coloniën, die wij Hun met dè Wapenen ontnomen hebben; maar het blijft niet te min een bewijs van onzen vermeerderden welvaart en voorlpoed, in die twee tijdperken, met den anderen vergeleeken.

In de vermeerdering van den Invoer vinden wij een aanmerkelijk bewijs van den bloeijenden ftaat van een onzer voornaamfte Manufa&uuren.

Catoenen - Wolle , ingevoerd volgens eenen overflag van vyf jaaren door elkauderen genomen, in 1783 . . 5,000,000

Dito, in 1795 . . 30,000,000

En bij deeze gelegenheid moet men wel in 't oog houden, dat, hoe zeer onze Catoene Manufa&uuren zulke fnelle Voortgangen gemaakt hebben en nog dagelijks maaken, het echter op de allerovertuigendlte wijze blijken kan, zo uit het binnenfte van het Rijk zelve, als uit de

Boe-

Sluiten