Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 15 -)

Boeken van de Admiraliteit, dat onze Overige Fabriquen van Wolle , Yzer, Aardewerk, en andere voornaame Takken van Handel, aanmerkelijk toegenomen zijn, zo wel in binnenlandsch vertier en gebruik, als in uitvoer naa buitenT Ja dat onze Zijde Manufaétuuren, welke men met reden dugten mogt, dat aanmerkelijk nadeel gehad zouden hebben, ja ligt wel door de verbaazende vermeerdering van het gebruik van Catoen, deszelfs Mededingfter, geheel te gronde gegaan zouden zijn, echter daar door niets geleden hebben: want in het jaar 1783 was het bedragen van den Invoer van ruuwe -Zijde # 675,000

Dito, in 1794 . . — 683,000 Ik maak van dit artikel met een bijzonder genoegen gewag, omdat de voorfpoed en uitbreiding van onze Manufaétuuren in een nauw verband en betrekking ftaan met den welvaart en aanwas van onze uitgebreide Bezittingen in het Oosten, welke dagelijks meer vastheid en behendigheid, zo wel als nieuwe en duurzaam© uitbreiding ontvangen.

Waarde van Engelfche Koopmanfchappen, naa Oost-Indie uitgevoerd in den jaare 1783

o£ 621,921

Dito, in 1795 . . —2,229,444 En dit laatfte makel geeft mij gelegenheid,

' om

Sluiten