Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 16 )

öm hier melding te maaken van het zuiver té* komen van onze Oost-Indifche Compagnie, na aftrek van alle haare Lasten.

Spreeker geweest zijnde van het Committê, benoemd om den Staat der Zaaken van de OostIndifche Compagnie, in den jaare 1784, te onderzoeken, oordeele ik mij bevoegd, om zeer Heilig te durven zeggen, dat de Compagnie in dat tijdvak geen zuiver inkomen , boven haare Lasten, bidt. Integendeel overtroffen de Lasten te dier tijd de Inkomftcn. Tegenwoordig hebben de zuivere inkomftcn van de verfchillende Bezittingen van de O. I. Compagnie in den jaare 1795 meer dan c£ 2,600,000 bedragen, blijkens de gezamentlijke Rekeningen, die jaarlijks onder het oog van het Parlement gebragt worden, en welker juistheid ten vollen geftaafd is door de ondervinding van Verfcheide jaaren.

Het Rendement van de Goederen, door de O. I Compagnie verkcgt in 1783, was

3 > 363*8001

Dito, in 1795 . . — 6,191,894 Ik moet nu, Mijlords ! uwen aandagt verzoeken op den gelukkigen Staat van onzen Scheepvaart, waarmede ik U thans bezig houden zal.

Het getal Britfche Schepen, 't welk in de

Ha-

Sluiten