Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( )

rióno-ftcn voorfr oed en van diepe vretide; ea

des e tegi nftaande zuilen wij bevinden, indien wij ons gezicht over geheel het Brltlche Rijk flaan, dat de aanwas, zo wel van Schepen als van derzelver grootte, ftdert dat tijdftip, geklommen is in de evenredigheid of proportie van omtrent 16 tot 14.

Het getal der Schepen , toebehoorende aan Groot-Brittannien, bedroeg in

Schepen. Tonnen. Manfchap. 1789. 14,310 i>395*ö74 108,962 1794. 16,802 1,589,162 119,194

Ik ga nu over tot eene algemeene vergelijking en opgave van onze Finanticn in die beide Jaaréfl ï beginnende met het bedragen van de vaste en beft ndige Lasten.

Het bedragen van deeze (Permanent Taxes), Was op den 5 Januarij 1784 , drie jaaren door den anderen geflagen, ©t 9,876,000.

Het bedragen van die zelfde Lasten, na het toertaan van eenige gunften of jaargelden, voor zo verre dezelve begroot kunnen worden, voor de tu^fchen beide komende verwisfelingen en fchikkmgen wt gens de Inkomften, gefproten tut de .schattingen, of Lasten, in 1784. 1785, 1786 en 1 789 ingevoerd, zo wel als wegen* het voordeel, genoten door de famenvoeging

van

Sluiten