Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 20 )

cember laatstleden, een Admiraliteits fchuld was, van ongeveer °€ 11,000,000, waarin niet voorzien was; maar men heeft te dier tijd daaromtrent voor een goed deel gezorgt, door het aanwijzen van belastingen , die daar voor gefchikt zijn. De Afbetaaling van een gedeelte van die fchuld, onlangs gedaan, ten einde het algemeen credit, daardoor bevorderlijk te zijn, is zo wel een bewijs , dat het ons aan geene Resfourccs ontbreekt, als van de wijsheid, nadruk en ernst, welke het tegenwoordig Parlement hebben doen uitmunten, in het voorzien in alle de noodwendigheden van den tegenwoordigen Oorlog.

De volgende Rekening, die ik U, Mijlords! doen wil, zal betrekking hebben tot de voorfchotten, door de Bank aan het Gouvernement gedaan, en het oogmerk hier van is, aan te toonen , dat het een denkbeeld van alle waarheid ontbloot is , dat het Gouvernement door de Bank geholpen zou zijn, door een buitengewoon Voorfchot en anticipatie-penningen.

De Voorfchotten van de Bank waren, op den 5 April 1783, . oC 11,270,000

dito op2Meij 1796, ©C11,132,000

Voor welke laatfte fomma fchikkingen gemaakt zijn, tot het vinden van ©£5,030,000

Rest dus 6", 102,000 Eene

Sluiten