Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *5 )

Millioenen in 't jaar geklommen zal zijn; als wanneer, en eerder niet, 'er jaarlijks ter befchikking van het Parlement komen zullen de Revenuen en Inkomllen der Lasten, die gelijk liaan aan de Interesten van zodanig gedeelte van de Nationaah Schuld, als afbetaald zullen zijn uit

het fonds deezer vier Millioenen.

U Lordfchappen zullen zich wijders gelieven te herinneren, dat een andere Tak van het SinkingFonds in den jaare 1792 geformeerd is; uit kragte van welke het montant van één percento van het Capitaal gefchikt is voor eene trapswijze vermindering van elke nieuw gemaakte fchuld. Met andere woorden, een allerheilzaamst en nuttigst plan is ingevoerd, volgens hetwelk de vermeerdering der Inkomllen grooter zijn moet dan het montant der lnteresfen, die voor nieuwe Leeningen betaald moeten worden. En die vermeerdering of verbetering tot den prijs, waarop de Leeningen in den tegenwoordigen Oorlog gedaan zijn, is gereezen tot een zesde van de geheele Last. Hiervan daan dat. eene jaarlijktcbe Somme van c£ 750,000 van de Lasten, die in deezen Oorlog toegeilaan zijn, niet gebruikt worden tot voortzetting van den Oorlog, maar tot de vermindering van de nieuwe Schuld, waardoor deeze dan geheel en al, de Interesten van de Hoofdfomme tot 4 pC'.

B 5 ge-

Sluiten