Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *8 )

indien de verkeerdheid en halftarrigheid van on* «en vijand het nuttig of noodzaakelijk maaken mogt, ook daarvan gebruik te maaken.

Ik zal dit Rapport van onzen toeftand befluiten met dit belangrijke en alles afdoend Voorftel.

Het beloop der Inkomften (daaronder begrepen de Land- enMoutTax) was in den jaare 1783 minder, dan de Uitgave, die men in een gewoone ftaat van Vreede bereekende noodig te hebben, ©C 2,000,000

Dat zelfde beloop der Inkomften was, in den jaare 1795, insgelijks bereekend, na dat geene, hetwelk men in een gewoone tijd van Vreede oordeelt noodig te hebben, hoe zeer ook die benoodigdheid vergroot is met de vermeerdering van het bezwaar der Schulden, die de tegenwoordige Oorlog veroorzaakt heeft, — 3,400,000

Indien wij dierhalven het overschot van 1796 (oC 3,400,000) vergelijken met het deficit van 1783 (cc 2,000,000), dan maakt dit een verfchil onzer inkomften van ©c 5,400,000, ten voordeele van het laatfte tijdperk.

Het is niet mogelijk, dat het uwen aandigt,

Mij-

Sluiten