Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *9 >

Mijlords! ontflipt zou zijn, dat alle de door mij aangevoerde verfchillende Voorwerpen op eene klaarblijkelijke wijze te famen tot een en bet zelfde groote en gewigtige befluit opleiden. En die famenflemming en overeenkomst van zo veele in aart verfchillende onderwerpen en voordellen is een onbetwistbaar bewijs, dat alle dezelve hun oorfprong verfchuldigd zijn aan een zelfde Bron, — de wezentlijke voorlpoed van het Koningrijk. ■ ■

Indien 'er al eenige onvolkomenheid in mijne opgave gevonden mogt worden, ben ik overtuigd, dat dezelve van geen aanbelang is; zeker is het, dat dezelve niet opzettelijk begaan is. ■

Daad-zaaken, zo als die geene zijn, die ik U, Mijlords! voorgehouden heb, zijn voorzeker van veel meer kragt en gewigt, dan al dat geen, 't welk de ijdele en ongegronde redeneringen, waarvan het menfcheHjk vernuft, of de wellpree» kenheid gebruik maaken wil, te berde brengen) kan. Ik zal dezelve dierhalven niet opfieren, maar aan haar zelve overlaaten. Zij zullen kragt in overvloed hebben, om zich zelve te verdeedigen. Het zijn de ontwijfelbaarfte bewijzen van de Resfources van dit Koningrijk. Niemand kan met een onpartijdig oog dezelve belhouwen , en niet tevens gewaar worden, dae

die

Sluiten