Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33 )

eikanderen geflagen toe den 5 Jan.

1784. . • 93870,000

Bedragen van die zelfde Taxen of Lasten , na aftrek van alle toegeftaane veranderingen en fchikkingen omtrent de Revenuen, drie jaaren door den anderen gerekend tot op den 5 Jan. 1795. . — 12,381,000'

Schulden van de Admiraliteit, waar voor niet voorzien was in 1783. — 15551C1767 Dito 2 Meij 1796. . — 2,300,000

Voorfchot van de Bank aan 't Gouvernement 5 April 1783. . — 11,279,000 Dito 2 Meij 1796. oC 11,132,000

Voor welk Iaatfte men een Fonds gevonden heeft van . , — 5,030,000

°^ 6,102,000

Bedragen van uitftaande Schulden en Pretenfien, reizende en daalende Schulden zonder Fonds, hier onder echter niet begrepen de Schuld aan de Koningsgezinden Americanen, ter Somma van Twee Millioenen, waarvan de Schulderkentenisfen federt ingetrokken en af betaald zijn, in Jan. 1784. 27,000,000 C Den

Sluiten