Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanspraak. 9

onder nieuwe Aankomelingen, één of meer Opregten weezen, die het Evangelie hartelyk omhelzen: want de belofte van God ligt daar: zy zullen zien, in welken zy ge-

fieeken hebben. De Christelyke Wys-

heid gebiedt de Voorzigtigheid; maar zy verbiedt 'tevens op den duur te verdenken. De Liefde denkt geen kwaad. Zy hoopt ten minsten alle dingen, en wil liever, hoewel met eenige vrees, aanneemen, dan geheel verftooten. 'Er mogt ééne Ziel, door Jesus vry gekogt, onder de Aankomelingen \veezen, al blykt ons zulks niet volkomen: Jesus is ook voor Jooden geftorven, voor Jooden doorjleeken.

Gy weet, myne Vrienden! Eén uit die Natie is tot ons gekomen, van ons allen onbekend, en ongezogt. Noch door ryke giften, noch door groote beloften hebben Uwe Leeraars, en, zo veel ik weet, ook niemant der Gemeente getragt hem tot ons Geloof over te haaien. Niet éénen onbedagtzaamen, onvoorzigtigen flap hebben wy, zo veel ons bewust is, hierin begaan. Dit, meen ik, openlyk te mogen en te moeten zeggen. Ondervvys heeft hy begeerd, en dat kon hem niet geweigerd worden, 't Is hem gegeeven, en meer dan eens heeft hy, de inlyving in onze Kerk begeerende, aan my, in tegenwoordigheid A 5 van

Sluiten