Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belydenis- xï.

V. Oordeelt Gy dan, dat de Gefchiedenisfen van het Nieuwe Testament wgaragtig zyn?

A. Ja, een Jood heeft den minsten grond niet, om dit te ontkennen: want de Gefchiedenisfen van het Nieuwe Testament hebben vóór zich zo veele bewyzen van Waarheid, als de Gefchiedenisfen van Moses: het is toch zeker, dat de Gefchiedenifen van Moses alle kenmerken eener gefchiedkundige zekerheid hebben. Men kan immers bewyzen, dat Moses de Waarheid heeft kunnen, willen en moeten getuigen ; als mede dat de Gefchiedenisfen, welke hy verhaalt, door gedenkftukken, en getuigenisfen van Heidenfche Schryvers vereeuwigd zyn. Maar dit alles kan men ook bewyzen omtrent de Gefchiedenisfen des Nieuwen Testaments. Zyn 'er toch wel meer bewyzen voor de Wetgeeving op Sinai, als voor de Uitftorting van den Heiligen Geest? Ja ik durf zeggen , dat de Gefchiedenisfen van het Nieuwe Testament meer bewyzen van waarheid hebben, dan de Gefchicdenisfeu van Mosrs: want

1. Hadr Q1os.es wel zo veel rampen te dugtcn, als de Apostelen van Christus?

2. Was Moses wel zo zeer in alles onder het oog van zyne Vyanden , als j p z u s en zyne Apostelen ?

3. In

Sluiten