Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belydenis. 13

een zeer gevaarlyke onderneeming geweest: hoe ligt kon zulk een bedrog ontdekt zyn geworden, het geen voor het Christendom

een doodelyke (lag zou zyn geweest.

Ware het ook wel mogelyk, dat de Christenen, die toen reeds overal verfpreid waren , zo konden zamenftemmen, dat deeze Voorzegging in alle Affchrïften wierd ingevoegd? En zouden de Christenen, die men in dit geval, als fchrandere Bedriegers, gedwongen is voor te ftellen, zo dwaas geweest zyn, om 'er by te voegen, dat Jerufalems Huis zoude woest gelaaten worden; gelyk men vind. Matth. 2.3. 38? Dit kon geen Mensch voorzien, en evenwel is die Voorzegging vervuld tot op deezen dag.

V. Is het Nieuwe Testament ook door Wonderwerken bevestigd ?

A. ja, met zeer veelen: want de Euangelisten verhaalen eenftemmig, dat Jezus zeer veele Wonderwerken gedaan heeft; en dit verhaal word bevestigd door het getuigenis van Heidenen, van Muhammedanen, ja van de Jooden zelfs: want in den Talmud word zeer dikwils van Jezus Wonderwerken gefprooken, hoewel dezelven daarin aan verkeerde oorzaaken worden toegefchreeven. Heeft nu Jezus deeze Wonderwerken gedaan door een geheime

ge-

Sluiten