Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 G e L o o f s

gebruikmaaking van de kragten der Natuur, Of door Toverkunst? Dit kan heen Jood voorwenden: want zulk eene bedenking zou men met het zelfde regt kunnen maaken tegen de Wonderwerken van Moses, En zo een Schepfel Wonderwerken kan doen, dan vraag ik een' Jood, hoe kan Gon dan op Wonderwerken geloof eisfehen? Men leest ook, dat God alleen wonderen doet. Pf. 72. 18. Zou dan Jezus zyne Wonderwerken gedaan hebben door de kragt van den naam Jehova? Dit is een louter verdigtfel ; en waarom hebben de Jooden, door die gewaande kunst, hunne Stad en Tempel niet beveiligd tegen de woede der Romeinen?—— De Jooden ftaan toe, dat Moses ook zyne Wonderwerken gedaan heeft door de kragt van den naam Jehova, welke, naar hun voorgeeven, op zynen ftaf geftaan heeft: dus zou ons bewys, naar hun eigen onderftelling, noch niets van zyn kragt verliezen. Zal men dan zeggen: God heeft, om zyn Volk te beproeven, ten gevalle van eenen Bedrieger, Wonderwerwerken gedaan? Dit te, ftellen, is de ongerymdheid zelve: want

t. Het zou met Gods Goedheid ftryden, dat hy den Mensch zou ftellen in zulk een groot gevaar van misleid te worden.

ï. Het

Sluiten